Pécs MJV. Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

PMJV Egyesített Egészségügyi Intézmények
Központi Laboratórium

laboratóriumi asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Laboratóriumi asszisztensi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, laboratóriumi asszisztens/ laboratóriumi szakasszisztens,

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakképzettséget igazoló okmányok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, működési engedély, Kamarai tagság

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a (72) 523-500/370 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécs MJV. Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága címére történő megküldésével (7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 2. IV. em. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B-008-1478/2018. , valamint a munkakör megnevezését: laboratóriumi asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Pécs MJV. Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága címére történő megküldésével (7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B-008-1478/2018., valamint a munkakör megnevezését: laboratóriumi asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Baranya megye, 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 2. IV. 413. Iktató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Jogszabályi előírásoknak megfelelően. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Fenntartó önkormányzat székhelyén, helyben szokásos módon

        Új Dunántúli Napló

        Intézmény saját honlapján

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.eeipecs.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.