Berettyóújfalui Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Diószegi Lajos Általános Iskola

Általános iskolai tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű legfeljebb 2020.03.14 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4212 Hajdúszovát, Makláry Pap Mór utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Osztálytanítói feladatok ellátása az alsó tagozaton

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Tanító,

        Cselekvőképesség

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        A pályázó vállalja, hogy a Hajdúszoboszlói Járás illetékességi területén történő munkavégzést.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Tanító - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Kommunikáció,

        Kiváló szintű Csapatmunkában való közreműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Személyi adatokat tartalmazó szakmai, fényképes önéletrajz.

        Végzettséget igazoló dokumentumok másolati példánya

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata a büntetlen előélet igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazott jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        Aláírt nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléshez.

        Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-52-559-217 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/081/1457-8/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Általános iskolai tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/081/1457-8/2018, valamint a munkakör megnevezését: Általános iskolai tanító.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Hajdú-Bihar megye, 4212 Hajdúszovát, Makláry Pap Mór utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázati kiírásnak való megfelelés esetén személyes elbeszélgetésre kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtásakor a következő iktatószámra szíveskedjen hivatkozni: TK/081/1457-8/2018. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának, valamint a pályázat visszavonásának a jogát a Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.