Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság

Üzemeltetési és Vagyonkezelési Osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1133 Budapest, Visegrádi utca 106.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Irányítja és ellenőrzi az intézmény ingatlanjainak és gépkocsi állományának üzemeltetését; - feladata az NMHH kezelésébe adott ingatlanok teljes vagyonkezelése, a kapcsolattartás az MNV Zrt.-vel; - irányítja és felügyeli a külső és belső futárszolgálati feladatokat; - felel az NMHH kezelésébe adott ingatlanok üzemeltetésért, valamint az ott elhelyezett irodai eszközök üzemeltetéséért, beszerzéséért, selejtezéséért; - előkészíti az üzemeltetéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárásokat; - felel a Hatóság teljes ingatlan, - gépjármű vagyonbiztosításának megkötéséért, a biztosítási ügyek intézéséért; - felel az irodai elhelyezések dokumentálásáért, irodahelyekkel történő gazdálkodásért, költözések lebonyolításáért; - felel az üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó eszközök nyilvántartásáért, selejtezéséért; - felelős a vezetői által a hatáskörébe utalt ügyekben az általa hozott döntésekért és azok végrehajtásáért, érvényesítéséért, a hatáskörébe tartozó ügyekben a hatósági képviselet ellátásáért; - felelős az osztály ügykörét érintő, a Hatóság más szervezeti egységei és más szervek által készített anyagok véleményezéséért, az osztály ügykörébe tartozó egyéb feladatok ellátásáért; - hatáskörében kötelezettséget vállal, teljesítésigazolást ad; - meghatározott feltételekkel helyettesíti az igazgatót; - szakterületét képviseli a Hatóságon belül és kívül, kapcsolatot tart a külső partnerekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, műszaki szakirányú végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Minimum 300 főt foglalkoztató cégnél legalább 5 éves üzemeltetésben, üzemeltetéssel kapcsolatos beszerzésben és vagyonkezelésben szerzett tapasztalat (előny a több városban, több telephelyes, működésben szerzett ismeret);

        Építmények tervezésben, megépítésében, átalakításában, bővítésében, korszerűsítésében szerzett szakmai tapasztalat;

        Legalább 3 éves vezetésben szerzett tapasztalat (minimum 3-4 fő vezetése);

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, építőmérnök / építészmérnök végzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Építési műszaki ellenőr I. szakképesítés; közigazgatási gyakorlat;

Elvárt kompetenciák:

        Megbízhatóság, terhelhetőség, kezdeményezés; proaktivitás,

        Logikus gondolkodás, határidő-érzékenység,

        Jó kapcsolattartó - és szervezőkészség, magas szintű együttműködő készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes, magyar nyelvű szakmai önéletrajz; motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BHU-41-25/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Üzemeltetési és Vagyonkezelési Osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság címére történő megküldésével (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BHU-41-25/2018., valamint a munkakör megnevezését: Üzemeltetési és Vagyonkezelési Osztályvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton a https://e-nmhh.nmhh.hu/e-nhh/4/urlapok/esf00123/index.html oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezéseket a benyújtási határidő után egy hónapon belül elbíráljuk. A munkakör a kiválasztási folyamat után azonnal betölthető. Felhívjuk figyelmét, hogy csak azokat a pályázókat áll módunkban személyesen is meghallgatni, akik képzettségük, ismereteik és szakmai tapasztalataik alapján elképzeléseinknek mindenben megfelelnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.