Ecser Nagyközségi Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2233 Ecser, Bajcsy-Zsilinszky utca 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Rendezvényszervezés, közönségszervezői feladatok ellátása, civil szervezetek közművelődési tevékenységének koordinálása, hagyományápolás, pályázatírás, projektmenedzseri feladatok, települési ünnepségek, gyerekprogramok szervezése, lebonyolítása; reklám-propaganda feladatok ellátása, a művelődési ház vezetése, az intézményhez tartozó dolgozók munkáltatói feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség (felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, andragógus (művelődési szakirány), kulturális mediátor, kulturális közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, humánfejlesztő, közösségi művelődés tanár szakképzettség, továbbá ezzel egyenértékű, az OKJ-ben meghatározott, felsőfokú végzettségi szintre épülő közművelődési szakember, kulturális menedzser, közművelődési menedzser szakképesítés vagy - nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, és - kiemelkedő közművelődési tevékenység,

        ff. közműv. végzettségének és szakképzettségének vagy a szakirányú munkaköri szakvizsgának megfelelő - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás. Akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamról szóló okirat, vagy a tanfolyam elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, könyvtáros,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló bizonyítványok, valamint szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkaügyi okmányok másolata, szakmai önéletrajz, az intézmény működésével kapcsolatos elképzelések, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozatai, hogy a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja; továbbá a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-29/335-161 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ecser Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/2450/2018. , valamint a beosztás megnevezését: művelődési ház igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Ecser Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (2233 Ecser, Széchenyi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/2450/2018., valamint a munkakör megnevezését: művelődési ház igazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2233 Ecser, Bajcsy-Zsilinszky utca 3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.ecser.hu - 2018. augusztus 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.