Zalaegerszegi Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
Keszthelyi Vendéglátó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

angol nyelvszakos idegennyelvtanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Mártírók útja 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Angol, szakmai angol tantárgyak oktatása szakgimnáziumban és szakközépiskolában

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, /Egyetemi szintű vagy mesterfokozatú (MA) v. alapfokú (BA) angol szakos tanári végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány kinevezés esetén szükséges. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        A pályázat hirdetője, a pályázót tájékoztatja, hogy a létre nem jött közalkalmazotti jogviszony esetén a pályázati adatokat az eljárás járultával törli. A munkakörre alkalmas pályázó külön hozzájáruló nyilatkozata esetén elérhetőségi adatait 1 évig nyilvántartja a hirdető, majd 1 év elmúltával törli az adatokat. (GDPR)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Mártírok útja 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZC-2021-787-19/2018 , valamint a munkakör megnevezését: angol nyelvszakos idegennyelvtanár.         Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kinizsi út 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZC-2021-787-19/2018, valamint a munkakör megnevezését: angol nyelvszakos idegennyelvtanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 27.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.