Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár

közművelődési munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9900 Körmend, Berzsenyi utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény közművelődési szakterületén rendezvények szervezése, fesztiválok, események előkészítése, az ezekhez kapcsolódó szakmai adminisztráció elvégzése. Statisztikai adatok gyűjtése, feldolgozása, közönségkapcsolati feladatok, közösségekkel való kapcsolattartás, pályázati tevékenység.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, művelődésszervező, kulturális menedzser, kulturális mediátor, andragógus, közösségfejlesztő,

        Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        programszervezés - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        ECDL Start

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, művelődésszervező, kulturális menedzser, kulturális mediátor, andragógus, közösségfejlesztő,

        Német nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        közösségi hálók használata

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kulturális érzékenység és igényesség,

        Jó szintű helyismeret,

        Kiváló szintű kreativitás,

        Kiváló szintű Kommunikációs készség ,

        Kiváló szintű együttműködési készség,

        Kiváló szintű humor,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        bizonyítványmásolat(ok), erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, motivációs levél, hozzájáruló nyilatkozat személyes adatainak a pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-94/594-227 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár címére történő megküldésével (9900 Körmend, Berzsenyi utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 38/2018 , valamint a munkakör megnevezését: közművelődési munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár címére történő megküldésével (9900 Körmend, Berzsenyi Dániel utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 38/2018, valamint a munkakör megnevezését: közművelődési munkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban rögzítettek szerint, a pályázat benyújtását követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója, a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár igazgatója, mint munkáltató dönt az elbírálásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormend.hu - 2018. augusztus 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.