Kuny Domokos Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kuny Domokos Múzeum

régész

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Öregvár, Váralja utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Régészeti feltárások szakmai irányítása, dokumentáció készítése, illetve beosztott régészként közvetlen részvétel a régészeti leletek, jelenségek, objektumok feltárásában, bontásában. Régészeti feltárások, szerződések előkészítése. Feltárási dokumentáció összeállítása, archiválása. A rá bízott leletanyag leltározása, revíziója, tudományos feldolgozása, publikálása. Pályázatok elkészítésében, lebonyolításában és kiállítások rendezésében való közreműködés. Propaganda, marketing és ismeretterjesztő tevékenység szakmai anyagának összeállítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, MA, vagy ezzel egyenértékű végzettség,

        - 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Megelőz feltárásokon szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        műszaki rajztudás - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        muzeális intézményben v. régészeti feltárásra jogosult intézményben vagy cégben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű - Felhasználói szintű geofizikai - térinformatikai szoftver felhasználó szintű ismerete (CAD és/vagy GIS alapú), ,

        B kategóriás jogosítvány

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű -terepi munkatűrés, alkalmazkodóképesség, pontos precíz munkavégzés, új ismeretek gyors elsajátítása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - Részletes szakmai önéletrajz - szakképzettséget igazoló bizonyítvány(ok), okmány(ok) másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-34/487-888 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kuny Domokos Múzeum címére történő megküldésével (2890 Tata, Öregvár, Váralja u. 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 290/1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: régész.         Postai úton, a pályázatnak a Kuny Domokos Múzeum címére történő megküldésével (2890 Tata, Öregvár, Váralja utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 290/1/2018, valamint a munkakör megnevezését: régész.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kunymuzeum.hu - 2018. szeptember 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kunymuzeum.hu honlapon szerezhet.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kunymuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.