Kuny Domokos Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kuny Domokos Múzeum

Műtárgyvédelmi munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Öregvár, Váralja utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézménybe került műtárgyak szakszerű állagmegóvása, tisztítása, a raktárak állapotának folyamatos monitorozása. A hatókörbe tartozó muzeális intézmények látogatása, anyagának felügyelete, monitorozása, műtárgyvédelmi feladatok ellátása. Segítségnyújtás a raktárak rendezésében, a tárgyak konzerválásában, kiállításra való előkészítésben. Preventív műtárgyvédelmi, módszertani feladatok ellátása. Műtárgyvédelmi végzettség hiánya esetén, tanfolyam elvégzése kötelező.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, restaurátor, műtárgyvédelmi munkatárs, raktárkezelő,

        B kategóriás jogosítvány,

        • Gyűjteményi gyakorlattal rendelkező muzeológus • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem • B kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, Egyetemi restaurátor vagy restaurátor művész fa szakirány,

        múzeumi - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Precizitás, Csapatmunkára és önálló munkára való alkalmasság, Kiemelkedő szintű megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • önéletrajz • végzettséget igazoló bizonyítványok • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-34/487-888 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kuny Domokos Múzeum címére történő megküldésével (2890 Tata, Öregvár, Váralja u. 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 290/2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Műtárgyvédelmi munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Kuny Domokos Múzeum címére történő megküldésével (2890 Tata, Öregvár, Váralja utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 290/2/2018, valamint a munkakör megnevezését: Műtárgyvédelmi munkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kunymuzeum.hu - 2018. augusztus 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kunymuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.