Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal

gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű ügyintéző tartós távolléte idejéig, várhatóan 2020 –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi és Számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Tiszakécske Város Önkormányzata és a számviteli politikában megjelölt költségvetési szervezetek gazdasági eseményeinek, bevételeinek és kiadásainak kontírozása, általános forgalmi adó és egyéb NAV felé teljesítendő bevallások elkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2018. évi illetménykiegészítéséről szóló 23/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet rendelkezései, valamint a Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, mérlegképes könyvelői végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott formátumú fényképes önéletrajz,

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, szakvizsgát, nyelvvizsgát tanúsító okiratok másolata,

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata,

        hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 76/542-016 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4350/2018 , valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6060 Tiszakécske, Kőrösi út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4350/2018, valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a polgármester egyetértésével a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tiszakecske.hu - 2018. augusztus 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelen pályázatban kiírt munkakörre 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszakecske.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.