AM DASzK, Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépskolája és Kollégiuma

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

AM DASzK, Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépskolája és Kollégiuma

matematika-fizika szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. szeptember 24-2019.június 15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 9 órás

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7773 Villány, Mathiász János utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

szakos tanítás, adminisztráció

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, matematika-fizika,

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, informatika,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló dokumentumok másolata, önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30/826-1087 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a AM DASzK, Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépskolája és Kollégiuma címére történő megküldésével (7773 Villány, Mathiász János utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 890/2018. , valamint a munkakör megnevezését: matematika-fizika szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a AM DASzK, Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépskolája és Kollégiuma címére történő megküldésével (7773 Villány, Mathiász János utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 890/2018., valamint a munkakör megnevezését: matematika-fizika szakos tanár.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Baranya megye, 7773 Villány, Mathiász János utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.telekiszakkepzo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.