Intercisa Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Intercisa Múzeum

Restaurátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Városháza tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Régészeti , történeti , és néprajzi gyűjtemények restaurálásának irányítása, állományvédelmi feladatok ellátása, közreműködés kiállítások rendezésben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Restaurátor művész ,

        szakirányú munkavégzés - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Papír- bőr szakirányú végzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        szakirányú munkavégzés - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű csapatmunka, jó kommunikációs készség,önálló feladatvégzés,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyelvvizsga bizonyítvány

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló okmányok másolatai

        nyilatkozat hogy a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul

        diploma másolat

        külföldi gyakorlat

        egyéb végzettséget igazoló oklevél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. december 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 25-408-970 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Intercisa Múzeum címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Városháza tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Restaurátor.         Postai úton, a pályázatnak a Intercisa Múzeum címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Városháza tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Restaurátor.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Városháza tér 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Munkáltatói egyszemélyi döntés. A pályázat elbírálását követően minden jelentkezőt elektronikus úton kiértesítünk a pályázat elbírálásáról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.