Ferenczy Múzeumi Centrum - Szentendre

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ferenczy Múzeumi Centrum - Szentendre
Kiállítás-építési Osztály

kiállítás építő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2000 Szentendre, Fő tér 2-5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részt vesz a kiállítások kivitelezésének tervezésében, a kiállítási helyszínek előkészítésében, a kapcsolódó javítási és karbantartási munkák elvégzésében. Végzi a kiállítások kivitelezését, építését és bontását, e körben faipari munkákat, festést, gipszkartonozást, elektromos eszközök beépítését végzi, a technikai eszközöket elhelyezi, összeköti, beállítja. Végzi a helyszíni elemek építését, az arculati elemek kivitelezését és elhelyezését. Közreműködik az egyéb műszaki tevékenységekben, szállításban, csomagolásban, pakolásban, teremrendezésben. Kapcsolatot tart a szakmai osztályok munkatársaival, külső kurátorokkal és művészekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szakirányú,

        kiállításépítés területén - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        építőiparban szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű önálló munkavégzési képesség,

        Kiváló szintű kommunikációs képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget, nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolata, nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a bírálatban résztvevők megismerhetik, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtásának vállalása a jogviszony létesítésekor.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ferenczy Múzeumi Centrum - Szentendre címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Fő tér 2-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/160-3/2018 , valamint a munkakör megnevezését: kiállítás építő.         Postai úton, a pályázatnak a Ferenczy Múzeumi Centrum - Szentendre címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Fő tér 2-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/160-3/2018, valamint a munkakör megnevezését: kiállítás építő.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton titkarsag@muzeumicentrum.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl benyújtott vagy hiányos pályázatokat a kiíró érvénytelennek tekinti. Az elektronikus úton benyújtott pályázat az előírt dokumentumok szkennelésével és megküldésével érvényes. A kinevezésről bíráló bizottság véleménye alapján a múzeumigazgató dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.muzeumicentrum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.