Városi Kincstár - Tiszavasvári

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Városi Kincstár - Tiszavasvári

Könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Városi Kincstár és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények kötelezettségvállalásainak könyvelése, bevételeinek és kiadásainak kontírozása, a főkönyvi számlák egyeztetése, banki utalások bonyolítása. Részt vesz a havi és negyedéves jelentések, éves beszámolók elkészítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, pénzügyi szakirányú képesítés,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Államháztartási könyvelésben szerzett tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz

        motivációs levél

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat a büntetlen előéletről azzal, hogy az erkölcsi bizonyítvány megérkezéséig a munkakör nem tölthető be

        iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Városi Kincstár - Tiszavasvári címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Báthori utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 949/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Könyvelő.         Postai úton, a pályázatnak a Városi Kincstár - Tiszavasvári címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Báthory u. 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 949/2018., valamint a munkakör megnevezését: Könyvelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Báthori utca 6. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tiszavasvári Város Honlapja - 2018. szeptember 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokról az Igazgató dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthassa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszavasvari.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.