Kisszállási Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kisszállási Polgármesteri Hivatal

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6421 Kisszállás, Fő utca 28.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 14. pont - hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok:

igazgatási és munkaügyi feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- KIRA (munkaügyi rendszerben) történő adatrögzítés, - közfoglalkoztatási programok szervezése, - lakás,- helyiségbérleti szerződések elkészítése,

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        II. besorolási osztályban :közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés vagy kormányablak ügyintéző vizsga.

        I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatásban szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012.(III.20.) Kormány rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,

        végzettséget igazoló okiratok másolata,

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor nem áll fenn,

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő szükséges kezeléséhez hozzájárul

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 77/557-010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kisszállási Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6421 Kisszállás, Fő utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2961 /2018. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Kisszállási Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6421 Kisszállás, Fő utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2961 /2018., valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6421 Kisszállás, Fő utca 28. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázót Kisszállás Község Önkormányzat Polgármestere egyetértésével a Kisszállási Polgármesteri Hivatal jegyzője nevezi ki. A pályázó az elbírálás eredményéről postai vagy elektronikus úton értesül. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kisszallas.hu - 2018. szeptember 17.

        helyben szokásos módon - 2018. szeptember 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.