Magyar Nemzeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG

Számviteli csoportvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1053 Budapest, Magyar utca 40.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A számviteli előadók munkájának szervezése, irányítása és ellenőrzése. A szükséges előirányzat módosítások megtétele a Magyar Államkincstár (MÁK) eAdat rendszerében. Az Egységes Rovatrend (ERA) helyesbítések elvégzése a MÁK felé. Előirányzatok nyilvántartása az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 14. mellékletében foglaltak szerint. Időközi költségvetési jelentések, Időközi mérlegjelentések, valamint az Éves költségvetési beszámoló és mellékleteinek jogszabályban előírt határidőre történő elkészítése, feladása a KGR rendszerben együttműködve a gazdasági igazgató-helyettessel. Leltározási feladatok szervezése, irányítása, ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        mérlegképes könyvelői szakképesítés

        szerepel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, továbbá rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, valamint a nyilvántartást végző szervezet által kiállított igazolvánnyal,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés, államháztartási szakirányú mérlegképes könyvelő szakképesítés,

        költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        FORRÁS.net integrált informatikai rendszer felhasználói szintű ismerete

Elvárt kompetenciák:

        megbizhatóság,

        pontosság,

        precizitás,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        önálló munkavégzés képessége

        jó kommunikációs készség

        innovatív gondolkodás

        elhivatottság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy kérelmezését alátámasztó dokumentum

        igazolvány könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről másolata

        a Kjt. 20/A§ (5)bekezdés b) pontja alapján hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással kapcsolatos szükséges kezeléséhez

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 1 267-7009 /502-es mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Múzeum címére történő megküldésével (1053 Budapest, Magyar utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/2000/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Számviteli főelőadó.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Múzeum címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum krt 14-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/2000/2018, valamint a munkakör megnevezését: Számviteli főelőadó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 1053 Budapest, Magyar utca 40. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatoknál, a területet felügyelő gazdasági igazgató javaslata és véleményének figyelembe vételével, a munkaviszony létesítéséről, az MNM Főigazgatója dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Magyar Nemzeti Múzeum honlapja - 2018. szeptember 15.

        Álláskereső oldal - https://indeed.hu/ - 2018. szeptember 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.mnm.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.