Debreceni Szociális Szolgáltató Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Szociális Szolgáltató Központ
ügyvitel

jogász

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Böszörményi út 148.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jogi szakértelmet igénylő kérdésekben állásfoglalást készít. Előkészíti és ellenőrzi az intézményi szerződéseket, folyamatosan nyomon követi azok hatályosságát. Ellátja az intézmény jogi képviseletét. Előkészíti a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos dokumentációkat (jogviszony létesítés, megszüntetés, kinevezés módosítás, átsorolás, stb.), számfejti a változóbéreket, távolléti díjakat, költségtérítéseket. Naprakészen vezeti a munkaügyi nyilvántartó rendszert.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, jogász,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz, szakmai végzettséget igazoló dokumentum másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány kinevezés esetén szükséges, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályazatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi út 148. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 743/2018 , valamint a munkakör megnevezését: jogász.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi út 148. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 743/2018, valamint a munkakör megnevezését: jogász.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.