Szociális Szolgáltató és Információs Központ - Körmend

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szociális Szolgáltató és Információs Központ - Körmend
Házi segítségnyújtás

Gondozónő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9900 , Kossuth L. utca 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy a szolgáltatást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját lakókörnyezetében, életkorának, egészségi állapotának megfelelő képességeinek fenntartásával és fejlesztésével biztosított legyen. Továbbá részt vesz a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásában. Az ellátási területek: Szarvaskend, Döbörhegy, Döröske, Halastó, Nagymizdó, Magyarszecsőd ,Molnaszecsőd, Egyházashollós, Nemesrempehollós, Vasalja, Kemestaródfa, Pinkamindszent, Rádóckölked, Nagykölked- Harasztifalu, Magyarnádalja, Csákánydoroszló.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló, házi szociális gondozó, ápoló, általános betegápoló, felnőtt szakápoló, 1/2000 SZCSM. szerint ,,

        B kategóriás jogosítvány,

        Büntetlen előélet, jogosítvány, saját személygépkocsi térítéses használata

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szociális Szolgáltató és Információs Központ - Körmend címére történő megküldésével (9900 Körmend, Thököly utca 46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1314/2018/21 , valamint a munkakör megnevezését: Gondozónő.         Postai úton, a pályázatnak a Szociális Szolgáltató és Információs Központ - Körmend címére történő megküldésével (9900 Körmend, Thököly út 46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1314/2018/21, valamint a munkakör megnevezését: Gondozónő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.