Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (MTA BTK)
MTA BTK Irodalomtudományi Intézet

könyvtáros, informatikus könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű max. 36 hónap (hosszabbítható, 4 hónap próbaidő) –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1118 Budapest, Ménesi út 11-13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet könyvtári feladatainak széles körű ellátása: kiadványok állományba vétele, bibliográfiai leírása, olvasószolgálati feladatok, időszaki kiadványok érkeztetése, könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítása, részvétel a kiadványok könyvtári leltározásában, fölös példányok selejtezése, raktári munka.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, felsőfokú könyvtáros/informatikus könyvtáros végzettség,

        széles körű számítástechnikai ismeretek

        integrált könyvtári rendszerek ismerete

        idegen nyelv(ek) ismerete (elsősorban angol)

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        magyar szakos vagy idegen nyelv szakos (elsősorban angol, német vagy francia) MA végzettség

        nyelvvizsgákkal igazolt további nyelvismeret

        HunTéka vagy egyéb integrált könyvtári rendszer ismerete

        sokrétű könyvtári szakmai tapasztalat

        megbízhatóság, pontosság, precizitás

        csapatmunkába való jó beilleszkedés

        fizikai terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz és kézzel írott motivációs levél

        iskolai végzettséget és nyelvtudást igazoló bizonyítványok másolatai

        pályázat elnyerése esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban található személyes adatokat az eljárással összefüggésben a kutatóközpont kezelheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1453 Budapest, Pf. 33 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MTABTKMUN/376-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros, informatikus könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MTABTKMUN/376-2/2018, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros, informatikus könyvtáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mta.hu - 2018. szeptember 14.

        www.btk.mta.hu - 2018. szeptember 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.btk.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.