Kaposvári Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Kaposvári Tagintézménye

pszichológus (Kaposvár)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.06.30-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakszolgálati intézményben pszichológiai feladatok: szakértői vizsgálatok, terápia, tanácsadás biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, pszichológus - klinikai gyermekszakpszichológus, tanácsadó szakpszichológus, pedagógiai szakpszichológus, óvoda- és iskolapszichológus, óvoda- és iskola-szakpszichológus, klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus, neuropszichológiai szakpszichológus,

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, valamint büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        pszichológus szakvizsga

        "B" kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz,

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-82/512-263 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Szántó utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/139/87-197/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pszichológus (Kaposvár).         Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Szántó utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/139/87-197/2018, valamint a munkakör megnevezését: pszichológus (Kaposvár).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.