MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

Rendszergazda

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 15-17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A budapesti és vidéki telephelyek informatikai infrastruktúrájának üzemeltetése, annak védelme; Munkaállomások, nyomtatók, szerverek, hálózati eszközök telepítése, üzemeltetése, naprakészen tartása; Részvétel az alapszolgáltatások üzemeltetésében (DNS, DHCP, levelezés, mentések, nyomtatás, vírusvédelem,telefonrendszer), új szolgáltatások bevezetésében; A felhasználók és hálózati jogosultságaik kezelése (felhasználók létrehozása, módosítása, törlése); Felhasználók informatikai támogatása, audiovizuális eszközök és technológia kezelése; Biztonsági mentések, archiválások készítése; Az intézményi weboldalak karbantartása, tartalmak telepítése, frissítése, ellenőrzése; Alkalmanként riportok, rendszer és üzemeltetési dokumentációk készítése; A vonatkozó informatikai standardok betartása, az audit megfelelőség szem előtt tartásával; Az informatikai biztonsági fejlesztések szakmai támogatásában való közreműködés; Az IT szervezeti egységhez kapcsolódó nyilvántartások naprakész vezetése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, informatika szakirány,

        Szakirányú végzettség

        Hasonló munkakörben szerzett legalább egy év szakmai tapasztalat

        Szakmai angol nyelvtudás

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Windows, linux, MAC OS rendszerek, Exchange, SQL ismerete

        Hálózati eszközök (CISCO, Unifi) konfigurálásának ismerete

        VmWare virtualizációs rendszer ismerete

        IPv4 strukturált hálózatok ismerete

        Tűzfal beállítások

        VPN, elektronikus levelezés, címtár (LDAP) ismeret

        Problémamegoldó, analitikus gondolkodás

        Rendszerszemlélet

        Felsőfokú végzettség

        Rugalmasság, dinamikusság, jó kapcsolatteremtő és konfliktuskezelő képesség

        Önálló munkavégzésre való képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Végzettségeket igazoló dokumentumok másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázó adatait megismerhetik és kezelhetik

        Erkölcsi bizonyítvány (Sikeres pályázat esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IK4/2018/1878/1/1 , valamint a munkakör megnevezését: Rendszergazda.         Postai úton, a pályázatnak a MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 15-17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IK4/2018/1878/1/1, valamint a munkakör megnevezését: Rendszergazda.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról - a kiválasztott jelöltekkel folytatott személyes meghallgatásokat követően - az MTA CSFK főigazgató dönt. A munkakör 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályázatokat az üzenet tárgyaként a "rendszergazda" szöveget feltüntetve kérjük megküldeni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA CSFK honlap - 2018. szeptember 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 24.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.