Budapesti Történeti Múzeum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Történeti Múzeum
Gazdasági Osztály

pénzügyi és számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kötelezettségvállalás nyilvántartása, főkönyvi nyilvántartások vezetése, (bank, pénztár, költségvetés) részvétel az adatszolgáltatáshoz, beszámolók elkészítésében. Feladatait a gazdasági osztályvezető irányításával látja el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, szakirányú,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        mérlegképes könyvelői képesítés, állam háztartási gyakorlat felsőfokú szakirányú végzettség.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/20-224-36-63 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Történeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/99-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi és számviteli ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Történeti Múzeum címére történő megküldésével (1014 Budapest, Szent György tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/99-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi és számviteli ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kizárólag határidőre és hiánytalanul beérkezett pályázatokat tudjuk figyelembe venni. Az előzetes elbírálás alapján kiválasztott személyes meghallgatását követően a gazdasági igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        BTM Honlapja - 2018. szeptember 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Részletes fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány amely büntetlen előéletet igazol, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglaltak személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben kezeléséhez hozzájárul.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 24.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.