Kovács Pál Művelődési Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kovács Pál Művelődési Központ (Tiszafüred, Örvényi út 6.)

Közművelődési szakember, művelődésszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5350 Tiszafüred, Örvényi út 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A művelődési központ egyszeri és állandó programjainak szervezése és lebonyolítása, közösségszervezés, civil kapcsolatok gondozása, városi szabadtéri rendezvények, fesztiválok szervezése, intézményi honlap - közösségi oldal szerkesztése és frissítése, hirdetési anyagok összeállítása, plakátotok szerkesztése, adminisztráció, pályázatírás és dokumentáció.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Andragógus- művelődésszervező, közművelődési szakember, kulturális rendezvényszervező,

        Főiskola, szakirányú felsőfokú végzettség, népművelő vagy művelődésszervező vagy andragógus szakon szerzett diploma, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakirányú munkaköri szakvizsga

        Végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez a pályázat időtartama alatt

        Büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Széleskörű interakciós tapasztalat, kézműves, színjátszó, előadói vagy oktatói gyakorlat

        Idegen nyelv ismerete

        Képszerkesztő programok ismerete és gyakorlott alkalmazása

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs készség,

        Kiváló szintű önálló és rugalmas munkavégzés,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kovács Pál Művelődési Központ címére történő megküldésével (5350 Tiszafüred, Örvényi út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési szakember, művelődésszervező.         Postai úton, a pályázatnak a Kovács Pál Művelődési Központ címére történő megküldésével (5350 Tiszafüred, Örvény út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/2018, valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési szakember, művelődésszervező.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tiszafüred Város weboldala - 2018. szeptember 24.

        Kovács Pál Művelődési Központ weboldala - 2018. szeptember 24.

        Kovács Pál Művelődési Központ Facebook oldala

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kovacspal-muvhaz.gportal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.