Nagyréde Nagyközség Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata

Településüzemeltető, munkairányító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3214 Nagyréde, Fő út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Településüzemeltetési és intézményüzemeltetési (üzemeltetési, karbantartási, fenntartási, felújítási) feladatok szervezése, irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Magyar állampolgárság,

        Büntetlen előélet,

        Cselekvőképesség,

        3 hónap próbaidő vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,

        Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közgazdasági, gépészet, elektrotechnika-elektronika, informatika szakmacsoportba tartozó szakképesítés, műszaki, agrár, kertészeti, környezetgazdálkodási szakképesítés,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű szervező és kommunikációs készség,

        Problémamegoldó képesség,

        Megbízhatóság,

        Rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte,

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez és megismeréséhez,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30-553-5542 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagyréde Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (3214 Nagyréde, Fő út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NR/2490/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Településüzemeltető, munkairányító.         Postai úton, a pályázatnak a Nagyréde Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (3214 Nagyréde, Fő út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NR/2490/2018, valamint a munkakör megnevezését: Településüzemeltető, munkairányító.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a beérkezett pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján személyes meghallgatásra kerül sor. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának honlapja - 2018. szeptember 21.

        Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2018. szeptember 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.