Észak-Budapesti Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Újpesti Homoktövis Általános Iskola

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1048 Budapest, Homoktövis utca 100.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakfeladat ellátása és a munkakörhöz kapcsolódó egyéb feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanítói diploma,

        Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

        Excel felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 1 233 37 69 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Észak-Budapesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/188/01579-11/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Észak-Budapesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1033 Budapest, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/188/01579-11/2018, valamint a munkakör megnevezését: tanító.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása folyamatos. Az intézményvezető döntése alapján sor kerülhet személyes beszélgetésre is.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.homoktovis-suli.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.