Bartók Béla Emlékház

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bartók Béla Emlékház

Kommunikációs és marketing munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1025 Budapest, Csalán utca 29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kapcsolattartás a Bartók Emlékház szakmai partnerintézményeinek kommunikációs munkatársaival; részvétel közös szakmai és turisztikai programok kidolgozásában. Részvétel az Emlékház új arculati és kommunikációs stratégiájának kidolgozásában, a honlap megújításában. Az Emlékház Facebook-oldalának gondozása. Az Emlékház múzeumpedagógiai programjának fejlesztése. Szükség esetén tárlatvezetés ellátása. Kreatív részvétel az Emlékház kiállításának megújításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú zenei oktatási intézményben szerzett diploma • angol nyelvből felső- vagy középfokú nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás • egy másik idegen nyelv társalgási szintű ismerete • számítógépes programok (Word, Excel) felhasználói szintű alkalmazása.,

        közösségi oldalak kezelésében való jártasság • jó kommunikációs készség • kreativitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, egyetemi végzettséget igazoló okirat, nyelvvizsga bizonyítvány, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 394-2100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bartók Béla Emlékház címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 214/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Kommunikációs és marketing munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Bartók Béla Emlékház címére történő megküldésével (1025 Budapest, Csalán utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 214/2018, valamint a munkakör megnevezését: Kommunikációs és marketing munkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.