Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza

ápolási asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6772 Deszk, Alkotmány utca 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közreműködni az ápolási folyamat megvalósításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, ápolási asszisztens,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet és cselekvőképesség

        18. életév betöltése

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Fogyatékkal, akadályozottsággal élő személyek jelentkezését is várjuk.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        személyi adatokat tartalmazó részletes szakmai önéletrajz

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a bíráló bizottság megismerhesse

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-62-571-516 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza címére történő megküldésével (6772 Deszk, Alkotmány utca 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/5-115/2018 , valamint a munkakör megnevezését: ápolási asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza címére történő megküldésével (6772 Deszk, Alkotmány utca 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/5-115/2018, valamint a munkakör megnevezését: ápolási asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Csongrád megye, 6772 Deszk, Alkotmány utca 36. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.