Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpontjába

tárlatvezető vagy közönségkapcsolati szakember, teremőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1064 Budapest, Vörösmarty utca 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tárlatvezetés magyar és német nyelven. Múzeumi tájékoztatás magyar és idegen nyelven. Múzeumpedagógiai foglalkozások tartása. Eligazítás az igénybe vett szolgáltatások (audioguide, tablet) használatában. Szükség esetén német nyelvű fordítások. Nyitáskor a múzeumi tárgyak ellenőrzése. A múzeum kiállító termeiben teremőri feladat ellátása, a kiállított tárgyak, dokumentumok, fotók felügyelete, a látogatók informálása. Szükség esetén pénztári feladatok végzése. Csak a vasárnap az állandó pihenőnap, amikor a Múzeum zárva tart, a másik pihenőnap a beosztásoktól függően változhat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Foglalkoztatási követelményrendszer az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, /egyetem, bölcsész vagy zenei szakképzettség,

        Német nyelvből legalább középfokú nyelvvizsga és annak megfelelő nyelvtudás

        Érdeklődés a komolyzene iránt

        Felhasználói szintű MS Office ismeret (irodai alkalmazások)

        Büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Muzeológus szakképzettség

        Érdeklődés a 19. század és Liszt életműve iránt

        Zenei, hangszeres tanulmányok

        Angol nyelvismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratmásolatok

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MIO-1768/1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tárlatvezető vagy közönségkapcsolati szakember, teremőr.         Postai úton, a pályázatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MIO-1768/1/2018, valamint a munkakör megnevezését: tárlatvezető vagy közönségkapcsolati szakember, teremőr.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1077 Budapest, Wesselényi utca 52. zárt borítékban, rajta a munkakör megnevezésével .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a bíráló bizottság rangsorolja, a kinevezést a rektor adja. Az elbírálás során sor kerülhet szakmai kompetenciamérésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem honlapja (lfze.hu)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

„A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A pályázó személyes adatainak kezeléséhez való hozzájáruló, aláírásával ellátott nyilatkozatát a pályázattal együtt kell benyújtania. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázók személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági Szabályzatában rögzített szabályairól az lfze.hu/kozzetetel honlapon a Közzététel részben szerepel részletes tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a lfze.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.