Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyha

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyha

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2435 Nagylók, Hunyadi utca 5/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság, önálló munkavégzés

Elvárt kompetenciák:

        Gyermekszeretet, empátia, tolerancia, szervezőkészség, kommunikációs készség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06703871929 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyha címére történő megküldésével (2435 Nagylók, Hunyadi utca 5/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 152/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyha címére történő megküldésével (2435 Nagylók, Hunyadi utca 5/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 152/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 2435 Nagylók, Hunyadi utca 5/c. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítja. A pályázatot az intézményvezető bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nagylók község hirdetőtáblája - 2018. szeptember 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.