Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő
házi segítségnyújtás

szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2019.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9461 Lövő, Fő utca 32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Házi segítségnyújtás keretében az ellátottak ápolási,gondozási feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3.sz. melléklete szerint,

        B kategóriás jogosítvány,

        büntetlen előélet,cselekvőképesség,magyar állampolgárság, SAJÁT SZEMÉLYGÉPKOCSI

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 204721492 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő címére történő megküldésével (9461 Lövő, Fő utca 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 577/2018. , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő címére történő megküldésével (9461 Lövő, Fő utca Fő. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 577/2018., valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Győr-Moson-Sopron megye, 9461 Lövő, Fő utca 32. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázati kiírásnak megfelelő pályázat esetén a jelentkezőket személyesen is meghallgatjuk. A pályázatot kiíró munkáltató a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        nyugatrmk.hu - 2018. szeptember 11.

        önkormányzatok hirdetői - 2018. szeptember 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.