Margit Kórház Pásztó

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Margit Kórház Pásztó
Élelmezési osztály

Szakács

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A műszakjában beosztott konyhai kisegítők irányítása, feladatok koordinálása. Az étlap szerint tervezett ételek elkészítése minőségi, mennyiségi szempontok valamint, higiénés és egyéb előírások betartása mellett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) KSZ rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, szakács,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.

        Precíz, önálló munkavégzés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közétkeztetésben szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, iskolai és szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata.

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléshez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-70-521-17-72 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Margit Kórház Pásztó címére történő megküldésével (3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HU/54-9/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Szakács.         Postai úton, a pályázatnak a Margit Kórház Pásztó címére történő megküldésével (3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HU/54-9/2018., valamint a munkakör megnevezését: Szakács.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Margit Kórház Pásztó honlapja: www.pkorhaz.hu

        Pásztó Városi Televízió

        Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapja: www.aeek.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.