Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár

Humánpolitikai ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2120 Dunakeszi, Vasút utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményhez tartozó munkaügyi, és humánpolitikai feladatok ellátása: be-, és kiléptetések, munkakör-módosítások előkészítése, szabadságok, távollétek, mozgóbérek rögzítése a KIRA rendszeren belül, álláshirdetések megjelentetése, bérszámfejtés előkészítése, intézménnyel kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítése, képzések koordinációja, munkavállalók személyi anyagának naprakész vezetése, foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok, munkavédelmi oktatások szervezése, az intézmény működésének munkajogi oldalról történő biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, humánpolitikai, munkaügyi, személyügyi ügyintéző, személyügyi gazdálkodói szakképzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Jó kommunikációs és problémamegoldó képesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Költségvetési szervnél, hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Humánpolitikai területen szerzett felsőfokú végzettség

        KIRA program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló okiratok másolata

        Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-70-604-4419 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár címére történő megküldésével (2120 Dunakeszi, Vasút utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-337/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Humánpolitikai ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár címére történő megküldésével (2120 Dunakeszi, Budai Nagy Antal utca 4-8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-337/2018, valamint a munkakör megnevezését: Humánpolitikai ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2120 Dunakeszi, Vasút utca 11. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot állásinterjút követően munkáltatói jogkör gyakorlója választja ki. A döntésről a pályázókat az elbírálást követően a pályázat kiírója értesíti. A pályázat kiírója pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.dunakeszi.hu - 2018. szeptember 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítására a kiválasztási eljárás során a felek között történt megegyezés alapján kerül sor.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.