Pomáz Város Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2013 Pomáz, Kossuth L. utca 23.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I. 16. Pénzügyi igazgatási feladatok II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: gazdasági elemző- és szakstatisztikai ügyintéző, banki ügyintéző , számítógép-kezelői és számítástechnikai szoftverüzemeltetői szakképesítés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi és elemzési feladatok ellátása, könyvelés, zárszámadás, beszámoló, negyedéves jelentés készítése, étkezési térítési díjak nyilvántartása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) közszolgálati és cafetéria szabályzat az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, pénzügy-számvitel,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Költségvetési intézményben hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

        Mérlegképes könyvelői végzettség/államháztartási szakirány

        Közigazgatási alapvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012.(III.20.) Korm.rend. 1.sz. mellékletének megfelelő tartalmú önéletrajz

        Végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pomáz Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2013 Pomáz, Kossuth L. utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/5286-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Pomáz Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2013 Pomáz, Kossuth L. utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/5286-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi előadó.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pomaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.