Tatabányai Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tatabányai Tankerületi Központ

2 fő gazdasági dolgozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Győri út 29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 befektetett eszközök nyilvántartása, kontírozása, egyeztetése  Az intézmények eszközeinek leltárhelyek közötti áthelyezése,  Selejtezési és leltárellenőrzési feladatok ellátása, jegyzőkönyvek készítése  A leltározási jegyzőkönyvek és a kiértékelések felülvizsgálata, korrekciós tételek feladása a főkönyv felé  A befektetett eszközökkel kapcsolatos nyilvántartási, egyeztetési és értékelési feladatok végrehajtása.  az intézmények által vásárolt nagy és kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartásba vétele a Forrás SQL könyvelési programban  Negyedéves ÉCS elszámolása és feladása a főkönyv felé  Negyedéves Statisztikai jelentés elkészítése  Az Intézmény által kezdeményezett, valamint az Önkormányzatok által jóváhagyott selejtezések / vagyonkezelői jogok visszaadásának rögzítése a programban  Intézményekkel, Önkormányzatokkal való kapcsolattartás  Végzi a könyvelési feladatokat a szállítói számlákkal kapcsolatosan  Kiadmányozásra előkészíti a munkaköréhez tartozó iratokat, gondoskodik azok postázásáról és irattárba helyezéséről, selejtezési idejének megjelöléséről figyelemmel az Iratkezelési szabályzatban foglaltakra.  Könyvelés - Számviteli és pénzügyi általános ügyintézés  Analitikus és főkönyvi könyvelés  Folyamatos egyeztetések (könyvelési, adó, főkönyvi analitika) elvégzése  Mérlegjelentések, mérlegbeszámolók készítése  Adóanalitikák vezetése, adóbevallások előkészítése  Főkönyvi zárásokban részvétel  Közreműködés adó - és járulékbevallások elkészítésében a határidők betartásával  Pénztárosi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Büntetlen előélet, magyar állampolgár, cselekvőképeség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, pénzügy-számvitel,

        • Excel program legalább középszintű ismerete, felhasználói szintű számítógépes ismeretek • Államháztartási könyvelésben vagy szakirányú területen szerzett - legalább 1-3 év - szakmai tapasztalat • Gazdálkodást érintő, számviteli és adójogszabályok naprakész ismerete • Államkincstári rendszer ismerete (ERA) • Mérlegképes könyvelői szakképesítés • Forrás program ismerete

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 34/795-225 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Győri út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/gazdasági dol , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő gazdasági dolgozó.         Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Győri út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/gazdasági dol, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő gazdasági dolgozó.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat csak akkor érvényes, ha a tartalmi és formai feltételeknek megfelel. A dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A beérkező érvényes pályázatok közül a kiírásnak leginkább megfelelő pályázók közül a kiválasztottak személyes meghallgatása után a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója dönt az alkalmazásról

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.