Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal

igazgatási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3165 Endrefalva, Besztercebánya út 53.

Nógrád megye, 3135 Szécsényfelfalu, Kossuth út 30.

Nógrád megye, 3163 Szalmatercs, Kossuth út 48.

Ellátandó feladatok:

Igazgatási, szociális, gyámügyi, hatósági, adóigazgatási, humánpolitikai ügyek. A jegyző, aljegyző munkájának segítése. A Közös Önkormányzati Hivatal és Kirendeltségeinek koordinálása, ügyeinek intézése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a jegyző, aljegyző mellett felmerülő törvényességi, jogi, igazgatási jellegű feladatokat. A feladat- és hatáskörét érintő előterjesztéseket előkészíti a Képviselő-testület elé, majd a döntést követően végrehajtja azokat. A jegyző, aljegyző egyidejű akadályoztatása esetén ellátja azok helyettesítését.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség.,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        ECDL

        Önkormányzati hivatalnál szerzett tapasztalat.

        Közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga.

        ASP, KIRA programok ismerete.

        Gazdálkodási, államháztartási számviteli ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló feladóvevény, azzal, hogy a kinevezés feltétele az erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

        A 45/2012 (III.20.) Korm.rendelet 1. számú mellékletében felsorolt adattartalommal elkészített fényképes önéletrajz.

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a benyújtott pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

        Végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolata.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/30-230-3871 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3165 Endrefalva, Besztercebánya út 53. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 811/2018 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3165 Endrefalva, Besztercebánya út 53. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 811/2018, valamint a munkakör megnevezését: igazgatási előadó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 3165 Endrefalva, Besztercebánya út 53. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.