Bicske Városi Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bicske Városi Óvoda

német nemzetiségi óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2060 Bicske, Árpád utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kétnyelvű német nemzetiségi nevelés-oktatás és minden olyan feladat, amit a Köznevelési Törvény és az óvoda dokumentumai előírnak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus szakirány,

        Német nyelvből felsőfokú C típusú szakmai nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Német nemzetiségi óvodapedagógiai - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs készség, együttműködési készség, gyermekszeretet,empátia, tolerancia, csapatszellem,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló okirat másolata, szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-22/952-261 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bicske Városi Óvoda címére történő megküldésével (2060 Bicske, Árpád utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 92-220-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: német nemzetiségi óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Bicske Városi Óvoda címére történő megküldésével (2060 Bicske, Árpád út 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 92-220-2/2018, valamint a munkakör megnevezését: német nemzetiségi óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 2060 Bicske, Árpád utca 13. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bicske.hu - 2018. szeptember 5.

        www.bicskevarosiovoda.hu - 2018. szeptember 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezésein felül az illetményt helyi juttatások, lakhatási hozzájárulás egészíti ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bicskevarosiovoda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.