Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. $ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet szerinti 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör II. besorolási osztályban.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Teljeskörűen ellátja a helyi iparűzési adóval, az ideiglenes helyi iparűzési adóval, telekadóval kapcsolatos elsőfokú adóhatósági feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Zsámbék Város Képviselő-testületének 24/2016(IX.30.) rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata,

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylés elindítását igazoló dokumentum,

        45/2012(III.20.) Korm. rendelet szerinti fényképes önéletrajz.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        pénzügyi végzettség,

        hasonló munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        ASP rendszer ismerete.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 23 565 613 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1109/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1109/2018, valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Zsámbék Város Jegyzője bírálja el. A pályázatot kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kozigallas.hu - 2018. szeptember 11.

        www.zsambek.hu - 2018. szeptember 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.