Vörösmarty Mihály Könyvtár- Székesfehérvár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vörösmarty Mihály Könyvtár- Székesfehérvár
Budai úti Tagkönyvtár

Könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Budai út 44-46.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Olvasószolgálat, tájékoztatás, számítógépes nyilvántartás és kölcsönzési rendszer kezelése (TextLib), könyvtárhasználati foglalkozások tartása, jó kommunikációs készség. Előny rendezvények, versenyek szervezésében, lebonyolításában szerzett tapasztalat és közösségi média oldalak adminisztrátori tapasztalata.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, könyvtáros vagy informatikus könyvtáros (BA) vagy főiskolai szintű végzettség és segédkönyvtáros szakképesítés, esetleg művelődésszervező szakképzettség,

        Felhasználói szintű informatikai ismeretek

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Könyvtáros munkakörben betöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű TextLib ismeretek

        Művelődésszervező szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs készség,

        Önálló munkavégzés,

        Csapatmunka,

        Terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 36-70-412-1985 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vörösmarty Mihály Könyvtár- Székesfehérvár címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Közigállás/2018/2 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Vörösmarty Mihály Könyvtár- Székesfehérvár címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Közigállás/2018/2, valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Budai út 44-46. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vmk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.