Monori Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Monori Polgármesteri Hivatal

közterület-felügyelői

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

30. Közterület-felügyelői feladatkör

Ellátandó feladatok:

Közterület-felügyelői feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése • a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység ellenőrzése, megakadályozása, megszakítása, illetve szankcionálása. • a társadalmi bűnmegelőzési feladatok Rendőrséggel közös megvalósítása, közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében. • közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében. • közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában. • a város önkormányzatának társadalmi együttélés szabályainak betartásának érdekében aktív közreműködés, a kapcsolódó jogszabályok és helyi rendeletek ismerete, betartása és betartatása. • közreműködés az épített és a természeti környezet védelmében. • intézkedés kezdeményezése a közterületen észlelt veszélyhelyzet, tűz, környezet szennyezés, egészségre ártalmas anyagok észlelésekor. • a gyomnövényes, gazos ingatlanok felderítése, az allergiát okozó gyomok elterjedésének időbeni megakadályozása, a mulasztókkal szembeni eljárás kezdeményezése. • a szemét gyűjtés és hulladék kezelés végzésének folyamatos ellenőrzése, a végrehajtás szervezésének segítése. • a közlekedési szabályok betartásának ellenőrzése. A közterületen, egyenruhában gyalogos és gépjárműves szolgálat keretében hivatalos személyként jogszabályokban meghatározott hatósági ellenőrzés végzése, rendészeti feladatok ellátása a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény valamint a 2012. évi CXX. törvény alapján

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) valamint Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők 2018. évi illetmény alapjáról szóló 4/2018. (I. 26.) számú rendelete az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási szervnél - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        közterület-felügyelői munkakörben szerzett szakmai tapasztalat; közigazgatási alapvizsga megléte; B kategóriás vezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        -a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz; -iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata; -nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik; -három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-29-612-313 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Monori Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 32-218-3/2018. , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelői.         Postai úton, a pályázatnak a Monori Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 32-218-3/2018., valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelői.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Strázsa Újság - 2018. július 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

próbaidő 6 hónap

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.monor.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.