Katasztrófavédelmi Oktatási Központ - Budapest

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Katasztrófavédelem Központi Múzeuma

Muzeológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1105 Budapest, Martinovics tér 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Muzeológusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, muzeológus,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, muzeológus,

        muzeológusi - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okmányok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, és a nyilatkozat hogy a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul

        diploma másolat, szakmai felsőfokot igazoló egyéb oklevél, külföldi gyakorlat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/20/251/3813 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ - Budapest címére történő megküldésével (1033 Budapest, Laktanya utca 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 35000/1105/2018.ált. , valamint a munkakör megnevezését: Muzeológus.         Postai úton, a pályázatnak a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ - Budapest címére történő megküldésével (1033 Budapest, Laktanya utca 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 35000/1105/2018.ált., valamint a munkakör megnevezését: Muzeológus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 1033. Budapest, Laktanya utca 33. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

munkáltatói egyszemélyi döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.