Petőfi Irodalmi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Petőfi Irodalmi Múzeum
Gazdasági Főosztály

gazdasági ügyintéző / szakalkamazott (főkönyvi könyvelő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1053 Budapest, Károlyi utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A főkönyvi könyvelés feladatainak ellátása, mérlegjelentések, beszámolók, statisztikák, gazdasági tartamú adatszolgáltatások, vagyonnal kapcsolatos jelentések, ÁFA-bevallások és analitikák készítése, előirányzatok módosítása, kontírozás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelő,

        Költségvetési intézménynél, hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Alkalmazás esetén 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelő államháztartási szakon,

        CT-EcoSTAT program ismerete

Elvárt kompetenciák:

        Magas szintű kommunikációs, problémamegoldó és konfliktuskezelő képesség, precizitás,

        Csapatmunka, határidők pontos betartása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata

        A pályázázó írásos nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Petőfi Irodalmi Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/190/2018 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző / szakalkamazott (főkönyvi könyvelő).         Postai úton, a pályázatnak a Petőfi Irodalmi Múzeum címére történő megküldésével (1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/190/2018, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző / szakalkamazott (főkönyvi könyvelő).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálását megelőzően személyes elbeszélgetés is lehetséges. A határidőn túl beérkezett pályázatokat az elbírálásnál nem tudjuk figyelembe venni!

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pim.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.