Veszprémi Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Veszprémi SZC Öveges József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Informatika tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8184 Balatonfűzfő, Gagarin utca 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai informatika tantárgyak oktatása a szakgimnázium és szakközépiskola 9-14. évfolyamán: hálózati, programozási, IT alapismeretek és általános informatika tantárgyakban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, informatika tanári vagy felsőoktatási intézményben szerzett szakirányú informatikai, számítástechnikai szakképesítés,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Matematika, fizika, illetve villamosipari szakterületű végzettség

        Tanári képesítés

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű gyakorlatias problémamegoldás,

        Jó szintű önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló okiratok másolata

        Motivációs levél

        Nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        Foglalkoztatás esetén erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-70/641-3922 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 526-6/1921/VSZC/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Informatika tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Eötvös Károly utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 526-6/1921/VSZC/2018, valamint a munkakör megnevezését: Informatika tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beadott pályázati anyag és a személyes interjú alapján történik a döntés. Pályakezdők jelentkezését is várjuk. A meghallgatásra behívott személyek a pályázati anyag alapján kerülnek kiválasztásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 9.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.