Érdi Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiuma

testnevelés szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2370 Dabas, József A. utca 107.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Testnevelés oktatása legalább heti 22 órában (a mindenkori kötelező pedagógus óraszám mértékéig) a heti 40 órás munkahét keretében az intézmény pedagógiai programja, tantárgyfelosztása, feladatellátási terve és éves munkaterve alapján illeszkedve az adott tanév célkitűzéseihez.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Testnevelés szakos tanár (BA, főiskola), VAGY egyetemi végzettség (MA, egyetem) végzettség, vagy felsőfokú, érettségire épülő sportedzői képesítés,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, pályaalkalmassági (orvosi) vizsgálat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakképző iskolában végzett nevelő-oktató munka - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, képzettségeket igazoló dokumentumok szkennelve, 60 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány megküldése (pozitív elbírálás esetén megküldendő az iskola részére). A pályázathoz kérjük mellékelni a nyilatkozat, amelyben beleegyeznek az adatok harmadik fél részére történő kiadásához!

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Érdi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZC-2000/2018 , valamint a munkakör megnevezését: testnevelés szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Érdi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2030 Érd, Ercsi út 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZC-2000/2018, valamint a munkakör megnevezését: testnevelés szakos tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok szakmai értékelését követően az eredményesnek tartott pályázók bemutató órát tartanak, melynek alapján az iskolavezetés dönt. Felhívjuk rá figyelmüket, hogy képzettségeket igazoló dokumentumok másolatának hiánya a pályázat automatikus elutasítását vonja maga után. A pályázati anyagban kérjük feltüntetni, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak átadásához harmadik fél részére.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Évenkénti széles körű ingyenes szakorvosi szűrővizsgálatok, Szolgálati férőhely, Díjmentes konditerem és szauna használat

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kzsdabas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.