Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Könyvtár és Információs Központ
Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály

tájékoztató könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, Arany János utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Olvasótermi kiszolgálás (tájékoztatás, kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, beosztás szerint esti és szombati ügyelete); idegen nyelvű tájékoztatás, ügyintézés; online adatbázisokkal, e-forrásokkal kapcsolatos tájékoztatás, segítségnyújtás; nyomtatott és elektronikus tájékoztató anyagok készítése; részvétel a könyvtár elektronikus katalógusának és digitális gyűjteményeinek építésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        történelem vagy idegen nyelv szakos MA szintű egyetemi végzettség,

        Valamely idegen nyelvből B2 szintű komplex nyelvvizsga,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai) alkalmazások,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Magyar állampolgárságú, vagy a külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

        Cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Informatikus könyvtáros MA szintű egyetemi végzettség,

        Közgyűjteményben ill. könyvtári területen szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

        Precíz, pontos, felelősségteljes munkavégzés,

        Önálló és munkatársakkal összehangolt munkavégzés,

        Jó rendszerező és problémamegoldó képesség,

        kiváló kommunikációs és alkalmazkodó képesség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        ALEPH integrált könyvtári rendszer felhasználói szintű ismerete

        Közösségi és Web2-es alkalmazások (CMS) szerzett jártasság

        Alapvető képszerkesztési ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz;

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata;

        Részletes motivációs levél;

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak megkéréséről szóló igazolás másolata;

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a (06-1) 411-6351 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 308/2018-IG , valamint a munkakör megnevezését: tájékoztató könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével (1051 Budapest, Arany János utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 308/2018-IG, valamint a munkakör megnevezését: tájékoztató könyvtáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati meghallgatásra történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik. Az intézmény a beszélgetést követően dönt a legsikeresebb pályázó alkalmazásáról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA Könyvtár és Információs Központ honlapja - 2018. július 18.

        Katalist szakmai levelezőlista - 2018. július 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://konyvtar.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.