Kiskunhalasi Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kiskunhalasi SZC Kiskőrösi Wattay Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
6200 Kiskőrös, Árpád u. 20.

ügyvitel vagy közgazdaság szakos szakmai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6200 Kiskőrös, Árpád utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ügyvitel vagy közgazdaság ágazatba tartozó szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak oktatása szakgimnáziumban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, ügyvitel vagy közgazdaság szakos végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        bűntetlen előélet, megbízhatóság, terhelhetőség, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, ügyvitel vagy közgazdaság végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó szakmai gyakorlatát igazoló önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmányok másolata, orvosi alkalmasság és hatósági erkölcsi bizonyítvány (alkalmazás esetén), nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyi anyagának pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/70/3990552 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (6200 Kiskőrös, Árpád utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSZCMÜ395/2018. , valamint a munkakör megnevezését: ügyvitel vagy közgazdaság szakos szakmai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSZCMÜ395/2018., valamint a munkakör megnevezését: ügyvitel vagy közgazdaság szakos szakmai tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6200 Kiskőrös, Árpád utca 20. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet. rendelkezései az irányadók. A Pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és / vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.