Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
Gyűjteményi Főosztály

Muzeológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1146 Budapest XIV. ker., Városliget, Vajdahunyadvár .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A múzeum kijelölt tárgyi gyűjteményének gondozása, rendezése, múzeumi nyilvántartások vezetése, a gyűjtemény feldolgozása, tudományos és ismeretterjesztő tevékenység, publikálás, kiállítások előkészítése, rendezése, részvétel a digitalizálási feladatok elvégzésében, gyűjteménnyel kapcsolatos adminisztratív feladatok (adatszolgáltatás, szerződések előkészítése) ellátása. Revíziós és gyűjtemény rendezési munkalátokban való segítségnyújtás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy Egyetemi végzettség, Agrártudományi, Kertészeti-és Élelmiszeripari, Állattenyésztési szakirány,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        PhD, végzettség vagy folyamatban lévő tanulmányok,

        Múzeumi, illetve kiállítási területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Muzeológus végzettség - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű önálló munkavégzés, pecizitás, nagy munkabírás, jó kommunikációs készség.,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-1/20-2372146 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/ , valamint a munkakör megnevezését: Muzeológus.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár címére történő megküldésével (1146 Budapest, Városliget Vajdahunyadvár liget -. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/, valamint a munkakör megnevezését: Muzeológus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton muzeologus.allaspalyazat@mmgm.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Iskolai végzettséget, szakképzettséget tanusító bizonyítvány/ oklevél, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, szakmai önéletrajz. Sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati elbírálással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár honlapján

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a mmgm.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 25.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.