Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyha

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyha

élelmezésvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2435 Nagylók, Hunyadi utca 5/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A konyha jogszabályoknak megfelelő vezetése, élelmezésvezetői feladatok ellátása. A konyhai dolgozók munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése. Feladatkörébe tartozik a térítési díjak, ellátási díjak beszedése, az anyaggazdálkodás, nyersanyag megrendelés-kiadás, raktárkészlet vezetés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, élelmezésvezetői képesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság, önálló munkavégzés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, Szakács végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0630/599-6587 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyha címére történő megküldésével (2435 Nagylók, Hunyadi utca 5/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 96/2018. , valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyha címére történő megküldésével (2435 Nagylók, Hunyadi utca 5/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 96/2018., valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 2435 Nagylók, Hunyadi utca 5/c. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nagylók község hirdetőtáblája - 2018. július 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítja. A pályázatot az intézményvezető bírálja el.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.