Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet

tudományos titkár, projekt asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 , Tóth Kálmán utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tudományos titkári feladatok: a Világgazdasági Intézet adminisztrációs feladatainak ellátása, elsősorban a Kutatóközpont Főigazgatósága valamint a kutatók felé, a kutatók szakmai beszámolóinak, kutatási terveinek összegyűjtése és összegzése, közreműködés az Intézet által rendezett események (konferenciák, műhelybeszélgetések) szervezésében és lebonyolításában, közreműködés az intézet tevékenységéről szóló jelentések elkészítésében, az Intézet publikációs és információs fórumainak működtetésében. Projektes feladatok: hazai és nemzetközi projektek pénzügyi ügyintézése, nyilvántartások naprakész vezetése, kapcsolattartás a projektvezetőkkel, konzorciumi partnerekkel és a finanszírozóval, gazdasági osztállyal, pénzügyi beszámolók készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Pénzügyi gazdasági szakirányú,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Pályázatok, projektek elszámolásában szerzett, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Referencia, ajánlások.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz,

        Motivációs levél,

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai,

        A Kjt. 20/A.§ (5) b) pontja szerinti adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat,

        Erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló feladószelvény.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30-816-4286 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/2018. , valamint a munkakör megnevezését: tudományos titkár, projekt asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/2018., valamint a munkakör megnevezését: tudományos titkár, projekt asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat folyamatosan értékeljük, a kiválasztottakkal személyes találkozót szervezünk, és két fordulóban döntünk a jelölt személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a pályázatban feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/2018., valamint a munkakör megnevezését: tudományos titkár, projekt asszisztens. Az álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelését a pályázatot kiíró weboldalán (www.krtk.mta.hu) az Adatvédelem fül alatt található tájékoztató tartalmazza.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.krtk.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.