Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

BMSZC - Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakgimnáziuma

Informatika tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1032 Budapest, Bécsi út 134.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közismereti informatika és az informatikai szakgimnáziumi kerettantervben szereplő szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak oktatása és az Nkt. szerinti kapcsolódó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, informatika szakos középiskolai tanár, okleveles informatikus mérnöktanár, vagy informatikus mérnöktanár, vagy mérnöktanár informatikusi szakmai végzettséggel,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, szakirányú végzettség,

        középiskolai tanár - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

        CISCO Hálózati Akadémiai oktató, Programozó munkakörben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        Iskolai végzettséget, és szakképzettséget igazoló dokumentum

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0670-198-0039 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT-051401-7/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Informatika tanár .         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1146 Budapest, Thököly út 48-54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT-051401-7/2018, valamint a munkakör megnevezését: Informatika tanár .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

http://www.blathy-bp.sulinet.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.