Szépművészeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szépművészeti Múzeum
Informatikai Osztály

Rendszerinformatikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 3 hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1146 Budapest, Dózsa György út 41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 Az Intézmény központosított iratkezelésével (Kontroller) kapcsolatos feladatok ellátása, a rendszer naprakészen tartása, karbantartása.  Nyomtatókkal és multi-funkciós eszközök problémamentes üzemelésének biztosítása, az eszközökkel kapcsolatos hibaelhárítás.  Kapcsolattartás a nyomtatókat és multi-funkciós eszközöket biztosító beszállítókkal; karbantartási szerződések nyomon követése, aktualizálása.  Kliensgépek és felhasználók informatikai támogatása, komolyabb problémák eszkalálása felsőbb szintre, esetleges megoldási javaslat kidolgozása.  Általános informatikai háttérfeladatok ellátása.  Az informatikai eszközök (hardware, software) leltározásával, selejtezésével, esetleges újrahasznosításával kapcsolatos feladatok.  Közreműködés a hardverek, szoftverek, alkatrészek, kellékanyagok beszerzésében.  Egyéb, a közvetlen felettes által meghatározott szakmai feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, középfokú informatikai végzettség, vagy OKJ-s szakmai kompetencia,

         Windows 7 és Windows 10 operációs rendszerek napra kész ismerete és azok üzemeltetése - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Professzionális szintű Rendszergazdai ismeretek,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Hálózat üzemeltetésében (VLAN, Switch management, Cisco termékek)szerzett gyakorlat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Multifunkciós hálózatos nyomtatók üzemeltetésében szerzett tapasztalat.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Magyar nyelvű szakmai önéletrajz. Minimális bruttó bérigény. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szépművészeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZM/1-25/2018/25 , valamint a munkakör megnevezését: Rendszerinformatikus.         Postai úton, a pályázatnak a Szépművészeti Múzeum címére történő megküldésével (1146 Budapest, Dózsa György út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZM/1-25/2018/25, valamint a munkakör megnevezését: Rendszerinformatikus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szepmuveszeti.hu - 2018. július 12.

        www.mng.hu - 2018. július 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.