Vál Község Önkormányzat

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Váli Közös Önkormányzati Hivatal

Titkársági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2473 Vál, Vajda János utca 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

27. Titkársági feladatkör 14. Hatósági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Levelek, számlák iktatása. Jegyzőkönyvek megírása. Telefon, email kezelése. Postázási feladatok. Reprezentációs feladatok ellátása. Hirdetmények kezelése. Szerződéstár aktualizálása. Irattár kezelése. ASP és egyéb elektronikus önkormányzati felületek kezelése. Önkormányzati rendezvények szervezésében való közreműködés. Pályázatokban való közreműködés. Egyéb hatósági ügyek intézése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Titkársági munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok hiteles másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-22-353-411 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Váli Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2473 Vál, Vajda János utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/2889/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Titkársági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Váli Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2473 Vál, Vajda János utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/2889/2018, valamint a munkakör megnevezését: Titkársági ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.